Η ΕΤΕΜΚΟ ιδρύθηκε το 2003 και δραστηριοποιείται στη μελέτη και την κατασκευή οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

Προήλθε από τη συγχώνευση των ατομικών επιχειρήσεων του Μιχάλη Κουρίδη, του Χαρίτωνα Κουρίδη και του Ανέστη Κουρίδη.

Ο Μιχάλης Κουρίδης, Διπλωματούχος Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, σπούδασε στο Πολυτεχνείο του Μονάχου. Από το 1971 μέχρι και σήμερα κατασκεύασε πληθώρα τεχνικών δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Κατέχει ατομικό πτυχίο εργολήπτου Δημοσίων έργων Δ’ τάξης για Ηλεκτρομηχανολογικά έργα.

Ο Χαρίτων Κουρίδης, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το τέλος των σπουδών του ασχολείται με μελέτες και κατασκευές Η/Μ έργων και κατέχει πτυχίο εργολήπτου δημοσίων έργων Α! τάξης για Η/Μ έργα.

Ο Ανέστης Κουρίδης,  Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το τέλος των σπουδών του ασχολείται με μελέτες και κατασκευές οικοδομικών έργων και κατέχει πτυχίο εργολήπτου δημοσίων έργων Α! τάξης για οικοδομικά έργα.

Η εταιρία στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία στην οδό Μιχαήλ Καλού 8 στη Θεσσαλονίκη. Διαθέτει ιδιόκτητο χώρο αποθηκών 400 τ.μ. σε οικόπεδο 8.000 τ.μ. στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης στο οποίο στεγάζει υλικά και μηχανήματα και υποκατάστημα γραφείων στη Νικήτη Χαλκιδικής. Έχει στην ιδιοκτησία της σημαντική ακίνητη περιουσία για μελλοντική επένδυση στη Χαλκιδική, στο Ωραιόκαστρο και στη Θεσσαλονίκη. Συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με ειδικευμένο προσωπικό για την πραγματοποίηση της οικοδομικής της δραστηριότητας.

Αναζητεί συνεχώς συνεργασία με ιδιώτες και εταιρίες για την ανάπτυξη της κατασκευαστικής της δραστηριότητας.