Τομείς Δραστηριότητας

Κατασκευές – Ανακαινίσεις

Η εταιρία ασχολείται από δημιουργίας της με την υλοποίηση τεχνικών έργων, τόσο μεμονωμένων κατασκευών, όπως οικίες, αποθήκες και επαγγελματικοί χώροι, όσο και με τον σχεδιασμό και κατασκευή σύνθετων έργων, όπως συγκροτήματα κατοικιών και βιομηχανικοί χώροι. Στην εμπειρία της συγκαταλέγεται και πληθώρα μικρότερων επεμβάσεων, όπως εσωτερικές ανακαινίσεις σπιτιών, επαγγελματικών χώρων , καθώς και κάποιες πιο σύνθετες τεχνικά δράσεις, όπως προσθήκες και επεμβάσεις – ενισχύσεις σε υφιστάμενες κατασκευές. Η συσσωρευμένη εμπειρία των μηχανικών της εταιρίας, τόσο σε επίπεδο στελέχωσης αυτής, όσο και σε επίπεδο επιλεγμένων συνεργατών, καθιστά την ΕΤΕΜΚΟ ικανή να αναλάβει την περάτωση μεγάλου μέρους των τεχνικών έργων που πραγματοποιούνται σήμερα.

Μελέτες – Μεταλλικές κατασκευές

Η σύσταση της εταιρίας που αποτελείται από Διπλωματούχους Μηχανικούς δίνει την ευχέρεια σε αυτήν να εκτελεί η ίδια τον σχεδιασμό των έργων που αναλαμβάνει, ελέγχοντας πλήρως το τελικό αποτέλεσμα, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
Συνεπώς, με εμπειρία που εκτείνεται σε πλήθος αντικειμένων και σε βάθος χρόνου, είναι φανερό ότι η ΕΤΕΜΚΟ έχει τη δυνατότητα, μέσω της συνεχούς δραστηριοποίησης αυτής, αλλά και της συνεχούς επιμόρφωσης των στελεχών της, να είναι ενήμερη των τελευταίων τεχνολογιών και εξελίξεων σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και των μέσων και υλικών κατασκευής, ώστε η ποιότητα των μελετών να διατηρείται σταθερά σε υψηλά επίπεδα.
Στόχος της εταιρίας δεν είναι η στείρα εφαρμογή τετριμμένων μεθοδολογιών, αλλά η τήρηση των αξιών της τέχνης και της επιστήμης σε θεωρητικό επίπεδο, σεβόμενη συνεχώς την υποχρέωση που αναλαμβάνει έναντι των πελατών της να παρέχει τις αρτιότερες υπηρεσίες που είναι ανθρωπίνως δυνατόν.

 Η εταιρία έχει εμπειρία στο σχεδιασμό κτιρίων με μεταλλικό σκελετό έχοντας εκπονήσει η ίδια πληθώρα μελετών, αλλά και έχοντας συμμετάσχει σε πολλές ομάδες εργασίας του ίδιου πεδίου.

Αντιπαροχές

Στην αγορά των εργολαβικών κατοικιών, η εταιρία λειτουργεί δυναμικά, με την συνεχή κατασκευή συγκροτημάτων κατοικιών. Οι κατασκευές πραγματοποιούνται τόσο με ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρίας, όσο και με το σύστημα της αντιπαροχής, με επιμονή στην αισθητική και την ικανοποίηση όχι μόνο των βασικών αναγκών του κάθε υποψήφιου αγοραστή, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του σχεδιασμού των κτιρίων με βάση τον άνθρωπο και τις καθημερινές του ανάγκες.